เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
กิจกรรมอบรม "โครงการศูนย์สามวัยสานใยรักแห่งครอบครัว"
         เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 เทศบาลตำบลไชยปราการ พร้อมคณะผู้บริหารฯ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม "โครงการศูนย์สามวัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว สู่ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (ต่อเนื่อง)" ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไชยปราการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล (ชั้น ๓) สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้สมวัย และสามารถนำความรู้ ทักษะ ที่ได้รับให้การดูแล ให้คำแนะนำ แก่บุคคลในครอบครัว และชุมชนของตนเองอย่างถูกต้อง
เมื่อวันที่ 2555-08-09  ถึง   ณ   ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด