เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 20
วันนี้ : 
วันที่    26 05  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
กิจกรรมโครงการ "น้อมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เทิดไท้องค์ราชินี"
         เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับสำนักงานควบคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ได้จัดกิจกรรมโครงการ “น้อมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เทิดไท้องค์ราชินี” เป็นกิจกรรมเพื่อแก้ไขและฟื้นฟูการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เพื่อร่วมเฉลิมฉลองถวายพระพรไชยมงคลถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา นี้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 50 คน ประกอบด้วยผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน 30 คน อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ประชาชนและเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง 20 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ขั้นลอยเทศบาลตำบลไชยปราการ
เมื่อวันที่ 2555-08-14  ถึง   ณ   อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด