เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทางน้ำ
         .......... เมื่อ เวลา 13.00 น. ของวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2555 ศูนย์วิทยุสื่อสาร เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้รับแจ้งจากกำนันตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ ว่ามีเหตุคนจมน้ำเสียชีวิต ณ แม่น้ำฝาง บริเวณสะพานข้ามน้ำฝางของหมู่ที่ 4 บ้านมิตรอรัญ - หมู่ที่ 5 บ้านป่ารวก ตำบลปงตำ เป็นชายอายุประมาณ 40 ปี โดยการยืนยันผู้ที่พบเห็นเป็น เณรน้อยวัดอรัญวาสี
.......... นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันฯ ได้สั่งการให้หัวหน้างานป้องกันฯ จัดชุด (กู้ภัยทางน้ำ) จำนวน 8 นาย ค้นหาบริเวณที่คาดว่าจมน้ำเสียชีวิต ณ จุดที่เกิดเหตุแม่น้ำฝาง ที่มีน้ำลึก และกว้างเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เรือ /อุปกรณ์กู้ภัยในการกู้ภัย ร่วม 4 ชั่วโมง จึงพบร่างผู้เสียชีวิต ชื่อ นายอดุลย์ เป็งกาสิทธิ์ เป็นราษฏรหมู่ที่ 4 ตำบลปงตำ
.......... 1. เปิดเผยว่า การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในช่วงน้ำท่วม โดยในกลุ่มผู้ใหญ่จะเกิดจากการออกไปหาปลา เรือพลิกคว่ำ
.......... 2. ส่วนกลุ่มเด็กมักเกิดจากการไปเล่นน้ำ เพื่อป้องกันอุบัติภัยจากการจมน้ำในช่วงน้ำท่วม
.......... เทศบาลตำบลไชยปราการ สำนักปลัดเทศบาลงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะวิธีปฏิบัติ ดังนี้
.......... - การเดินลุยน้ำ หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำสูง เกิด 1 เมตร หรือเหนือเขาและกระแสน้ำไหลเชี่ยวกราก เพราะอาจถูกกระแสน้ำพัดจมน้ำเสียชีวิต
.......... - ไม่เดินข้ามฝั่งโดยใช้สะพานไม้ เพราะสะพานอาจชำรุดหรือพื้นมีตะไคร่น้ำเกาะสะพานอาจทำให้พลัดตกน้ำ ไม่เดินลุยน้ำด้วยความเคยชิน
.......... - ให้ใช้ไม้สำรวจเส้นทาง โดยเฉพาะการเดินลุยน้ำในช่วงกลางคืนให้ใช้ไฟฉายส่องทาง เพื่อป้องกันการพลัดตกท่อระบายน้ำหรือบ่อน้ำ ทำให้ได้รับอันตรายได้
.......... - การเดินทางด้วยเรือ หลีกเลี่ยงการเดินทางเรือในขณะที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวกราก นำอุปกรณ์ที่สามารถลอยน้ำได้ไว้ในเรือ กรณีเรือล่ม จะได้ใช้พยุงตัวรอการช่วยเหลือ พร้อมทั้งเลือกใช้บริการเรือจากผู้ที่มีความชำนาญในการใช้เรือและเส้นทาง
-.......... การเล่นน้ำ ไม่ปล่อยให้เด็กลงเล่นน้ำหรือเดินลุยน้ำตามลำพังอย่างเด็ดขาด เพราะกระแสน้ำที่ไหลแรงในช่วงน้ำท่วม อาจพลัดเด็กจมน้ำเสียชีวิตได้
.......... - ผู้มีอาชีพจับสัตว์น้ำ ห้ามลงจับสัตว์น้ำในช่วงน้ำไหลหลากหรือน้ำท่วมขัง เพราะเสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดจมน้ำ
.......... - โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนแม้จะเป็นแหล่งน้ำที่คุ้นเคยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง เพราะในช่วงน้ำท่วมกระแสน้ำและระดับน้ำจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
.......... - หากจำเป็ต้องออกหาปลาในช่วงน้ำท่วมควรไปเป็นกลุ่ม หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้มีคมคอยช่วยเหลือ และไม่ควรนำเด็ก ไปด้วยอย่างเด็ดขชาด เพราะมีความเสี่ยงต่อการจมน้ำเสียชีวิตสูง
.......... - ที่สำคัญ ไม่ควรอยู่ในน้ำเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้เป็นตะคริวจมน้ำเสียชีวิต ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
.......... - หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัย สำหรับผู้ที่อาศัยในพื้นที่น้ำท่วมควรจัดเตรียมอุปกรณ์ที่สามารถใช้ลอยตัวในน้ำได้ ไว้ประจำบ้าน เช่น เสื้อชูชีพ แกลลอนเปล่าปิดฝา ขวดน้ำพลาสติกเปล่า ปิดฝา ห่วงยาง เป็นต้น สำหรับใช้พยุงตัวกรณีเดินลุยน้ำท่วม
เมื่อวันที่ 2555-10-16  ถึง   ณ   แม่น้ำฝาง     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด