เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 7
วันนี้ : 12
วันที่    24 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
วันปิยมหาราช
         ..........วันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง วันที่คนไทยทั้งชาติ รวมถึงอำเภอไชยปราการ ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ พร้อมคณะผู้บริหาร สภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลไชยปราการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการทุกหน่วยงาน พนักงานลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ พ่อค้าและประชาชนทุกหมู่เหล่า ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของล้นเกล้า พระบาทสมเด็จพระจุลเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที นำพาประเทศไทย ผ่านพ้น ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศ ที่ไม่ยอมตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติ ยอมเสียสละ แผ่นดินบางส่วน เพื่อรักษาประเทศส่วนใหญ่เอาไว้ และทรงพลิกฟื้นแผ่นดินไทย ให้ มีสิ่งทันสมัย ขึ้นมากมาย ทำให้เรามีความสะดวกสบาย ในวันนี้ได้ และที่เราเรียนกันมาแต่เด็กๆ ที่ทำให้จำได้มิรู้ลืม คือการเลิกทาส ทำให้คนไทย มีคุณภาพชีวิต ที่เป็นคนไทย อย่างภาคภูมิใจ เป็นไท แก่ตัวเอง สร้างครอบครัว ให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ สมควรยิ่ง ที่คนไทย มิควรลืมพระองค์ท่านในวันนี้

..........อำเภอไชยปราากร จึงได้กำหนดจัดงานพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2555 ขึ้น ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2555 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอไชยปราการ

..........สามารถเข้าดูประวัติของ พระองค์ท่านได้ที่ http://www.zabzaa.com/event/23oct.htm นี้ค่ะ
เมื่อวันที่ 2555-10-23  ถึง   ณ   ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ     
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด