เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
โครงการช่วยเหลือประชาชน มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค
         เทศบาลตำบลไชยปราการ นำโดย ดร.สุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้จัดโครงการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล โดยการมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค ให้แก่ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจำนวน ๔๑๕ คน เมื่อวันพุธ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ โดยได้เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี ได้แก่
๑. ท่านคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอำเภอไชยปราการ
๒. พ.ต.อ. ธวัชชัย เทพบุญ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรไชยปราการ
๓. คุณจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่เขต ๖
๔. คุณชยดล พรหมมะจักร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอไชยปราการ
๕. คุณทองคำ พุทธชัย ประธานผู้สูงอายุอำเภอไชยปราการ
๖. คุณอินทรา แสงวิลัย ผู้จัดการสหกรณ์โคนมการเกษตร ไชยปราการ จำกัด
หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
เมื่อวันที่ 2555-12-05  ถึง   ณ   อาคารอเนกประสังค์ชั้นลอย เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด