เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 20
วันนี้ : 
วันที่    26 05  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
โรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการ จัดกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี
         วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการ ได้จัด กิจกรรมเนื่องใน “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๕๕ ขึ้น ณ หอประชุมเทศบาลตำบลไชยปราการ ด้านหลังสำนักงานเทศบาล โดยมี นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการพร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธี ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ประกอบพิธีถวายความเคารพ เปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องสักการะ พุ่มเงิน พุ่มทอง และอ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา หลังการประกอบพิธี ผู้ปกครองนักเรียน ได้ทำกิจกรรม ปลูกต้นไม้รอบ ๆ บริเวณโรงเรียนร่วมกัน
เมื่อวันที่ 2555-12-04  ถึง   ณ   อาคารอเนกประสังค์ชั้นลอย เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด