เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 20
วันนี้ : 0
วันที่    26 05  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
วันคริสวันคริสมาสบ้านห้วยบง 2555
         วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลไชยปราการ โดย นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรี ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง จัด “โครงการจัดงานวันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๕๕” ขึ้น ณ บริเวณวัดพระวิสุทธิวงศ์ (โบสถ์คริสตจักร) บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประชากรในหมู่บ้าน นับถือศาสนาคริสต์ เป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้คริสตชนได้ถวายคำสรรเสริญต่อพระบิดาเจ้า รับฟังวาจาของพระเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์และได้รับอาหารที่เป็นแผ่นปังศักดิ์สิทธิ์ และเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและศาสนธรรมของคริสตชนที่ดี ซึ่งในงานนี้ เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้นำ ผ้าห่ม ขนม ไปมอบให้แก่เด็ก ๆ และประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนั้น พร้อมนำขนมจีนน้ำเงี้ยว ไปจัดเลี้ยงเป็นอาหารกลางวัน อีกด้วย
เมื่อวันที่ 2555-12-25  ถึง   ณ   โบรส์ห้วยบง ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ     
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด