เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
วันเด็กแห่งชาติ 2556
         เมื่อ วันเสาร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖” ขึ้น ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสได้แสดงออกทั้งทางด้านความรู้ ความคิด และความสามารถในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เห็นคุณค่า คุณประโยชน์ ส่งผลให้เป็นแรงจูงใจในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว สถาบันการศึกษา สาธารณสถาน และสังคม เพื่อพัฒนาชาติต่อไป โดยงาน เริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป เวลา ๐๙.๐๐ น. มีพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ โดย นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ได้กล่าวรายงานต่อ นายชัชวาลย์ พุทธโธ ปลัดอาวุโสอำเภอไชยปราการ ประธานในพิธีฯและประธานในพิธีฯ ได้อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ จาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ทั้งนี้ นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ยังได้เปิดห้องทำงานให้เด็ก ๆ เข้าเยี่ยมชมและมอบของขวัญ ของรางวัล เพื่อเป็นที่ระลึก เวทีการแสดงได้แบ่งเป็น ๒ เวที เวทีแรกเป็นการแสดงของการแสดงดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนไชยปราการ เวทีที่ ๒ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนจากตัวแทนของโรงเรียนต่าง ๆ ได้แสดงความสามารถ และบริเวณงานฯ อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์มีจากสำนักงานอัยการจังหวัดฝาง ได้มาจัดตั้งซุ้ม อาหาร กิจกรรม ของเล่น ขนม และยังมีซุ้มกิจกรรมและนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเล่นเกม แจกของขวัญ และของรางวัลมากมาย พร้อมกันนั้น ยังมีเต็นท์จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศกรีม เครื่องดื่ม จากกลุ่มสตรีแม่บ้าน หน่วยงานและผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอไชยปราการที่ได้นำมาบริการเด็ก ๆ ภายในงาน
เมื่อวันที่ 2556-01-12  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด