เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 7
วันนี้ : 11
วันที่    24 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๖
         ด้วย นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างสังกัดเทศบาลตำบลไชยปราการ ประชาชนในพื้นที่ กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแ่ข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน, การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลไชยปรากร ฯลฯ เป็นต้น ในวันท้องถิ่นไทย วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ เพื่อสร้างความสมัคคีป้องดองระหว่างชุมชน และเป็นการสร้างเสริมสุขภาพภายในชุมชม หนึ่งปีจะมีสักครั้งที่มานัดพบปะสร้างสรรค์ทำกิจกรรมร่วมกันภายในชุมชน
เมื่อวันที่ 2556-03-18  ถึง   ณ   สนามกีฬาเทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด