เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนิการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 28
วันนี้ : 12
วันที่    20 10  2561
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
การเคหะแห่งชาติติดตามผลการดำเนินงานพร้อม จัดทำวีดีทัศน์
         วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 สำนักงานการเคหะแห่งชาติได้เดินทางเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม พร้อมทั้งได้จัดทำวีดีทัศน์แสดงผลการดำเนินงานร่วมกับเทศบาลตำบลไชยปราการ ที่ได้ร่วมกันปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ 1.นายสายทิตย์ ก๋าตะ บ้านเลขที่ 29 ม.9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ 2.นายเป็ง จันทร์คำ บ้านเลขที่ 27/1 ม.3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
เมื่อวันที่ 2556-07-16  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด