เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 7
วันนี้ : 12
วันที่    24 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
กาชาดร่วมกับทต.ไชยปราการ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้เทิดไท้องค์ราชินี
         เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556 ท่านนายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ร่วมกับท่านนายอำเภอไชยปราการ ท่านนายกกิ่งกาชาดพร้อมสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอไชยปราการได้ให้การต้อนรับท่านอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่ท่านเดินทางมาทำพิธีมอบบ้านกาชาด ตามโครงการ กาชาดสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้เทิดไท้องค์ราชินี ประจำปี 2556 ราย นางเครือวัลย์ แสงซอ บ้านเลขที่ 85 หมู่ 2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โดยได้รับงบประมาณ จากกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ 40,000 บาท เทศบาลตำบลไชยปราการ สมทบ 100,000 บาท
เมื่อวันที่ 2556-08-10  ถึง   ณ   บ้านเลขที่ 85 หมู่ 2 ต.ศรีดงเย็น     
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด