เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหา มหาราชินี"วันแม่แห่งชาติ
         เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 เทศบาลไชยปราการ ร่วมกับอำเภอไชยปราการ ส่วนราชการทุกส่วน องค์การปกครองท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอไชยปราการ ได้จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหา มหาราชินี " ประจำปี 2556 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยได้รับเกียรติ จาก ท่านคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอำเภอไชยปราการ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ชั้นลอยเทศบาลตำบลไชยปราการ และมีการมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นจำนวน 20 ท่าน พร้อม มอบอุปกรณ์การเล่นกีฬาให้กับหมู่บ้าน ทั้ง 20 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ มีประชาชนมาร่วมพิธี เกือบ 1000 คน
เมื่อวันที่ 2556-08-12  ถึง   ณ   อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด