เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
การแข่งขันกีฬาหน่วยงานไชยปราการสัมพันธ์ประจำปี 2556
         พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหน่วยงาน "ไชยปราการสัมพันธ์" ประจำปี 2556 การแข่งขันกีฬา ระหว่างวันที่ 20-28 สิงหาคม 2556 เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานราชการในพื้นที่ อาทิเช่น ที่ทำการปกครองอำเภอไชยปราการ สมาพันธ์ครูอำเภอไชยปราการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ และส่วนราชการทุกส่วนราชการ ในพื้นที่อำเภอไชยปราการ โดย นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ กล่าวรายงานประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายอำเภอไชยปราการได้เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาหน่วยงานไชยปราการสัมพันธ์ประจำปี 2556 วัตถุประสงค์การแข่งขันเพื่อส่งเสริมให้ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของทุกส่วนราชการได้ออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกทั้งส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้กับกลุ่มข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในการจัดแข่งขันครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์เรื่องสถานที่จัดการแข่งขันจากเทศบาลตำบลไชยปราการ และได้รับการสนับสนุนถ้วยรางวัลจาก สส.จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ และส่วนราชการทุกส่วนราชการ
เมื่อวันที่ 2556-08-20  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด