เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนิการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 22
วันที่    17 01  2561
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
บุคลากรเทศบาลและกลุ่มสตรีแม่บ้านเข้าร่วมศึกษาดูงาน จ.เชียงราย
         โครงการบ่มเพราะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ของวิทยาลัยการอาชีพฝาง ให้บุคลากรเทศบาลตำบลไชยปราการ และกลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาล เข้าร่วมศึกษาดูงานเทศบาลตำบลนางแล และศึกษาดูงานหมู่บ้านหัตถกรรมและการท่องเที่ยวบ้านรวมมิตร ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ เทศบาลตำบลนางแล,เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 2556-08-27  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลนางแล,เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด