เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 20
วันนี้ : 
วันที่    26 05  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
งานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556
         เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2556 นายสุชาติ บัวคำ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรไชยปราการ คณะครูอาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ และได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอไชยปราการ มาเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 วัตถุประสงค์ในการจัดครั้งนี้ เพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพิ่มขึ้นให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อจัดกิจกรรมการประกวดดนตรีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านสุนทรียภาพ ภาษา และนันนาการ เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่จะเป็นกำลังพัฒนาประเทศชาติในอนาคต รู้จักสามัคคี และมีวินัยห่างไกลยาเสพติด เยาวชนที่เข้าร่วมประกวดดนตรีมีจำนวน 25 วง
เมื่อวันที่ 2556-09-20  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด