เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 22
วันนี้ : 1
วันที่    23 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
โครงการธรรมสัญจร วัดปงตำ
         โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชาติ(โครงการธรรมสัญจร) ด้วยในระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2556 เป็นช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ซึ่งตามประเพณี พุทธศาสนิกจะร่วมทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม และลด ละ เลิก อบายมุข ทางเทศบาลตำบลไชยปราการ จึงได้กำหนดการปฏิบัติธรรมไปตามวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วัน ศุกร ที่ 4 ตุลาคม 2556 นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ นายสุชาติ บัวคำและสมาชิกสภาเทศบาล และ สำนักปลัด ไปทำบุญที่วัดปงตำ
เมื่อวันที่ 2556-10-04  ถึง   ณ   วัดปงตำ     
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด