เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนิการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 22
วันที่    17 01  2561
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2556
         นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ และนายอำเภอไชยปราการ นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล ได้นิมนต์พระครูวิจิตรคัมภีรธรรมเจ้าคณะอำเภอไชยปราการ พร้อมด้วยพระสงฆ์และสามเณร 65 รูปรับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งจากชาวพุทธตั้งแต่หน้า สนง.ทต.ไชยปราการ ไปตามถนนเชียงใหม่-ฝาง ด้านทิศตะวันออกของถนนจนถึงที่ว่าการอำเภอไชยปราการ)
เมื่อวันที่ 2556-10-20  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด