เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2556
         เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้น ณ บริเวณท่าน้ำฝาง ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ ปีนี้เทศบาลตำบลไชยปราการจัดงานลอยกระทง 2 วัน วันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมี นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อ นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอำเภอไชยปราการ ประธานเปิดงานในพิธี เพื่อเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มีเอกลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นของตัวเองของชนชาติไทย สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีรวมถึงเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทและบูชาพระแม่คงคา และให้ชุมชนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของแม่น้ำ ส่งเสริมความสัมพันธ์กันในชุมชน รณรงค์การท่องเที่ยวในชุมชน สร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่น วันแรกนี้ มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ แข่งขันกีฬาทางน้ำ แข่งขันฟุตซอล แข่งขันตะกร้อ ประกวดประดิษฐ์ระทงเล็กฝีมือศูยน์สามวัย ๒๐ หมู่บ้าน การแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนและเยาวชนในอำเภอไชยปราการ และการประกวดผู้สูงวัยนพมาศ อายุ65 ปีขึ้นไป วันที่สอง มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ แข่งขันโคมไฟลอดบ่วง แข่งขันพุ ประกวดกระทงใหญ่ ๒๐ หมู่บ้าน การแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนและเยาวชนในอำเภอไชยปราการ และการประกวดนางนพมาศ
เมื่อวันที่ 2556-11-18  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด