เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
พิธีเปิดโครงการ “ถนนคนเดิน (Walking Street)”
         เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้จัดถนนคนเดิน (Walking Street) โดยมี นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ได้กล่าวรายงานแก่ นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอำเภอไชยปราการ ประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดงานถนนคนเดินพร้อมทั้งมีการลั่นฆ้องชัย ๓ ครั้งเพื่อจะได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน พร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น โดยในปีนี้ จะจัดขึ้นทุก ๆ วันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ภายในงานได้มีการรำวงย้อนยุคโดนกลุ่มสตรีแม่บ้าน เป็นการรำวงเพื่อสุขภาพ และการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ และการแสดงดนตรีนักร้องล้านนา ธวัช เมืองเถิน พร้อมทีมงาน ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ 2556-12-26  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด