เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนิการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 30
วันนี้ : 0
วันที่    16 08  2561
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก
         17 กพ.57 เวลา 09.00-11.30น เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้ส่งเจ้าหน้าที่หน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก ในเขตเทศบาลคำบลไชยปราการ อำเภอไชปราการ จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก บริเวณเล้า ฟาร์มสัตว์ปีก ตามบ้านเรือนที่เลี้ยงสัตว์ปีกเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ) วันนี้ได้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่2 ต.ศรีดงเย็น บ้านอินทาราม หมู่ที่4 ต.ศรีดงเย็น
เมื่อวันที่ 2557-02-17  ถึง   ณ   เขตเทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด