เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
วันสตรีสากล
         เทศบาลตำบลไชยปราการร่วมกับอำเภอไชยปราการได้จัดทำโครงการวันสตรีสากลขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญของสตรี สตรีได้แสดงถึงพลังความสามารถและศักยภาพให้สังคมได้รับรู้ และกลุ่มสตรีจากองค์กร ชุมชนต่างๆ ได้มีการพบปะกระชับความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน ในวันงานได้จัดกิจกรรมเดินขบวน รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและครอบครัว การใช้ชีวิติแบบเศรษฐกิจพอเพียง ลดโลกร้อน ลดหมอกควัน กิจกรรมบนเวทีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเกี่ยวกับสตรีระหว่างผู้นำองค์กร ผู้นำชุมชนกับสตรี ภาคบ่ายจัดการประกวด"Smart Lady" ผู้หญิงเก่งครบเครื่อง การประกวดแดนเซอร์แบบสร้างสรรค์ มีกลุ่มองค์กรและสตรีในพื้นที่อำเภอไชยปราการมาร่วมงานจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 2557-03-31  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด