เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
รับรางวัลบุคคลหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนดีเด่น สำหรับผู้สูงอายุ
         เทศบาลตำบลไชยปราการ โดยนายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ได้เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรโครงการคัดเลือกบุคคลหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนดีเด่น สำหรับผู้สูงอายุประจำปี 2557 จัดโดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ทั้งนี้ เทศบาลตำบลไชยปราการได้รับรางวัลเกียรติบัตรประเภทหน่วยงานภาครัฐ จาก นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่ ประธานวุฒิสภา โดยมีนางกีระณา สุมาวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการ และนางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านผู้สูงอายุ ได้ให้การต้อนรับ และนำประธานวุฒิสภาและแขกผู้มีเกียรติชมนิทรรศการผู้ที่ได้รับรางวัล เมื่อวันพุธ ที่ 2 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 306 - 308 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 2557-04-02  ถึง   ณ   าคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร     
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด