เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 22
วันนี้ : 3
วันที่    23 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดภัยพิบัติ จากพายุฤดูร้อน(วาตภัย)
         เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น.ได้มีชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลไชปราการ แจ้งความเสียหายหลังถูกพายุฤดูร้อนเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 และเวลา 13.00 วันที่ 25 มีนาคม 2557 เทศบาลตำบลไชยปราการ โดยการนำของท่่านนายกสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไชยปราการพร้อมสมาชิกสภา และ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดหาอุปกรณ์และมอบอุปกรณ์ซ้อมแซมบ้านหลังถูกพายุฤดูร้อน
...........เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 5 เมษายน 57 และวันที่ 9 เมษายน 57 เทศบาลตำบลไชยปราการโดยการนำของท่านนายกสุชาติ บัวคำนายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้รับแจ้งเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไชยปราการ ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นรวมทั้งหมดจำนวน117ราย วาตภัยครั้งนี้ทำให้อาคาร บ้านเรือน และพืชผลทางการเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมาก ทางเทศบาลตำบลไชยปราการ และกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการได้เข้าช่วยเหลือเบื้องต้น โดยมอบอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือน ให้แก่ผู้ประสบภัยด้านวาตภัย หลังถูกพายุพัดเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557และวันที่8เมษายน 2557
เมื่อวันที่ 2557-03-25  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด