เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
         วันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 10.30น. ทางเทศบาลตำบลไชยปราการโดยการนำของท่านนายกสุชาติ บัวคำนายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้จัดงานพธีสระเกล้าดำหัว ในงานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลไชยปราการ ประจำปี 2557 ได้มีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน/กิ่งกาชาดอำเภอไชยปราการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/นายกสมาคมวิชาชีพครู/ผู้อำนวยการโรงเรียนและประชาในเขตอำเภอไชยปราการ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานได้จัดกิจกรรมมากมาย อาทิ ในช่วงเช้าได้จัดพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พระพุธรูป รูปเหมือน หลวงพ่อบุญเย็น ครูบาคำเหมอย พระเจ้าพรมมหาราช คณะสงฆ์ และพิธีสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ ในช่วงบายได้จัดพิธีสระเกล้าดำหัวคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ และพนักงานและลูกจ้างเทศบาล ทำพิธีสระเกล้าดำหัว ปลัดเทศบาล รองปลัดปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย/งาน เทศบาลตำบลไชยปราการ และอีกมากมาย
เมื่อวันที่ 2557-04-24  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด