เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 22
วันนี้ : 1
วันที่    23 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
การเคหะแห่งชาติ ดูงานการสร้างบ้านให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ
         เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 นายกสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันต้อนรับคณะจากการเคหะแห่งชาติที่มาศึกษาดูงานการก่อสร้างบ้านให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ ได้แก่
.........1.นายสายทิตย์ ก๋าต๊ะ ผู้พิการบ้านทรายขาว
.........2.นายหมื่น ทนันชัย ผู้สูงอายุบ้านด้ง
.........3.นายเป็ง จันทร์คำ ผู้สูงอายุบ้านศรีดงเย็น
.........4.นายบรรเจิด กอนแสง ผู้ด้อยโอกาสบ้านศรีดงเย็น
.........5.นางเครือวัลย์ แสงซอ ผู้ด้อยโอกาสบ้านแม่ขิหล่ายฝาง
พร้อมสักการะพระครูบาคำเหมยที่วัดศรีดงเย็นเพื่อเป็นสิริมงคล...
เมื่อวันที่ 2557-04-25  ถึง   ณ   เขตเทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด