เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 7
วันนี้ : 12
วันที่    24 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
ตรวจเยี่ยม การซ่อมแซมที่พักอาศัย
         รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ โดยนายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่กองช่างเข้าปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับนายศรีไวย์ อินต๊ะศรี ผู้พิการบ้านศรีดงเย็น เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

           นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ พร้อมด้วยนายสิงห์คำ อริวรรณา รองนายกฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของนายจีระเดช แสนไฝ บ้านศรีดงเย็น เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.57
เมื่อวันที่ 2557-06-09  ถึง   ณ   เขตเทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด