เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 7
วันนี้ : 13
วันที่    24 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2557
         วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30น. ทางเทศบาลตำบลไชยปราการโดยการนำของท่านนายกสุชาติ บัวคำนายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2557 ในหัวข้อ "หล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา หลอมรวมน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ" โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอไชยปราการมาเป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ประจำปี2557 ภายในงานมีหน่วยงานเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ประจำปี2557
          โดยมีหน่วยงานเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่(สาขาฝาง) ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ชรบในเขตเทศบาลฯ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนศูนย์เทศบาลฯ ชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาล มาร่วมเป็นจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 2557-07-09  ถึง   ณ   อาคารอเนกประสงค์ ชั้นลอย เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด