เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
น้ำท่วมไชยปราการ
         วันที่ 13 กรกฎาคม 2557 เวลา 06.00น.ทางเทศบาลตำบลไชยปราการโดยการนำของท่านนายกสุชาติ บัวคำนายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ ปภ.เทศบาลตำบลไชยปราการ และปภ.สาขาฝาง รายงานเข้าไปยังปภ.จังหวัดเชียงใหม่ ว่าช่วงเช้าวันนี้ประมาณเวลา 05.00 น. ปริมาณน้ำในลำน้ำฝางเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและล้นตลิ่งไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลศรีดงเย็น ตำบลปงตำ ตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีฝนตกหนักมาวัดปริมาณน้ำฝนได้ 107 มิลลิเมตร (มม.) ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนไม่ต่ำกว่า 200-300 ครัวเรือน มีคอสะพานและถนนได้รับความเสียหายบางส่วน อย่างไรก็ตามในขณะนี้ปริมาณน้ำท่วมขังเริ่มลดลงแล้ว ซึ่งทางอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ระดมกำลังนำรถขุดเข้าขุดลอกทำการระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลสะดวกขึ้น พร้อมจัดส่งถุงยังชีพให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว ทั้งนี้ทางอำเภอได้แจ้งเตือนอำเภอฝางและอำเภอแม่อายให้เตรียมการรับมือ เนื่องจากลำน้ำฝางจะไหลผ่านลงสู่ทั้ง 2 อำเภอ ก่อนไหลลงสู่ลำน้ำกกต่อไป

วันที่ 14 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00น.ทางเทศบาลตำบลไชยปราการโดยการนำของท่านนายกสุชาติ บัวคำนายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ พร้อมท่านนายอำเภอไชยปราการ สจ.ชยดล ได้ต้อนรับท่านนายกบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ พร้อมคณะฯที่ได้นำถุงยังชีพจำนวน 800 ชุด และถุงยังชีพของเทศบาลตำบลไชปราการอีก 200 ชุด เพื่อนำมามอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม อ.ไชยปราการ เมื่อ 13 กรกฎาคม 2557 นี้จำนวน 1,000คน
เมื่อวันที่ 2557-07-13  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด