เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
มอบถุงยังชีพพระราชทาน
         16 กรกฎาคม 2557 http://s.ch7.com/w/78185 ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัตดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มอบถุงยังชีพพระราชทาน ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยภัย อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัตดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มอบถุงยังชีพพระราชทาน ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยภัย อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัตดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มอบถุงยังชีพพระราชทาน ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยภัย อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (16 ก.ค. 57) เวลา 13.30 น.ที่หอประชุมเทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัตดามาตุ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ ประกอบพิธีอัญเชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบให้ประชาชน พระสงฆ์ และผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 3 ตำบล 16 หมู่บ้าน รวมกว่า 800 ครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันเมื่อวันที่ 13 ก.ค.57 ที่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น 1,050 ชุด นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ กล่าวว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัตดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมีความห่วงใย ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จึงได้พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมกันนี้ ผู้แทนพระองค์ ฯ ยังได้ขอให้ประชาชนได้ร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำ ป่าไม้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ จะช่วยลดความรุนแรงจากภัยธรรมชาติต่างๆได้ http://s.ch7.com/w/78185
เมื่อวันที่ 2557-07-16  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด