เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 20
วันนี้ : 0
วันที่    26 05  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
ให้กำลังใจกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
         วันที่ 2-30 กันยายน 2557 ทางเทศบาลตำบลไชยปราการโดยการนำของท่านนายกสุชาติ บัวคำนายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการได้จัดโครงการออกลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อทำการรักษาและให้กำลังใจ เดือนกันยายน และในวันที่2-8 กันยายน 2557 ได้เดินทางไปให้กำลังใจผู้ป่วยในเขตเทศบาลแล้ว8หมู่บ้านและจะได้ดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อทำการรักษาและให้กำลังใจ ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 และขอเชิญช่วนพี่น้องในเขตเทศบาลร่วมให้กำลังใจผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สู่อายุได้ทุกวันติดต่อขอร่วมให้กำลังใจได้ที่ ท่านนายกสุชาติ บัวคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการได้ทุกวันขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และร่วมให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วย (เทศบาลตำบลไชยปราการ)
เมื่อวันที่ 2557-09-02  ถึง   ณ   ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด