รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กิจการงานสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
   

Counter

เมื่อวาน  : 9
วันนี้ : 
วันที่    18 04  2564
 
แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ
หุ่นขี้ฝึ้ง ครูบาคำเหมย
     วัดศรีดเย็น มีหุ่นขี้ผึ้ง ของพระนักพัฒนา รูปหนึ่ง นามว่า "ครูบาคำเหมย มงฺคลิโก" ตั้งอยู่ที่ วัดศรีดงเย็น ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
ป่าชุมชนห้วยบง
     ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และระบบนิเวศทาง ธรรมชาติ คือ ป่าชุมชนห้วยบง ภายในป่าชุมชนห้วยบง จะมีน้ำตกและอ่างเก็บน้ำห้วยบง (เป็นเขื่อนกักเก็บน้ำ ขนาดเล็กเพื่อใช้ในการเกษตร ภายในตำบลและพื้นที่ ใกล้เคียง มีทิวทัศน์สวยงามสามารถพักผ่อนได้ตาม ธรรมชาติ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ และพักผ่อนตามอัธยาศัย) เป็นต้น ตั้งอยู่หมู่บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
หมู่บ้านห้วยบง(ปกาเกอะญอ)
     บ้านห้วยบง ม.7 ต.ปงตำ เป็นหมู่บ้านนับถือ ศาสนาคริสต์ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เวลาว่างจะทอผ้าใส่เอง จนกลายเป็น สินค้า OTOP ของหมู่บ้าน และเป็นสินค้าส่งออก ทั้งในและต่างประเทศ
ฝายบ้านปงตำ
     เป็นอาคารทดน้ำประเภทหนึ่ง ซึ่งปกติมักจะกั้นลำห้วยลำธารขนาดเล็กในบริเวณ ที่เป็นต้นน้ำหรือพื้นที่ ที่มีความลาดชันสูงให้สามารถ กักตะกอนได้ และหากช่วงที่น้ำไหลแรงก็สามารถ ชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลงและกักเก็บตะกอน ไม่ให้ไหลลงไปทับถมลำน้ำตอนล่าง ซึ่งเป็นวิธีการ อนุรักษ์ดินและน้ำได้ดีมาก อีกวิธีหนึ่ง นอกจากนั้น ยังเป็น แหล่งพักผ่อนทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยว สามารถมาทำกิจกรรมได้เช่น การตกปลา เป็นต้น
สวนสุขภาพบ้านเชียงหมั้น
     สวนสุขภาพบ้านเชียงหมั้น (Fitnees Gardens) เป็นสวนสาธารณะอีกรูปแบบที่เป็นเครื่องเล่นออกกำลัง กาย เป็นที่นิยมและพัฒนากันมากที่เดี่ยว และยังมีฝาย กั้นน้ำอยู่ข้างๆ อีกด้วย
 
แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอไชยปราการ
วัดถ้ำตับเตา
     ตั้งอยู่ที่ ม.13 ต.ศรีดงเย็น ภายในวัดมี 2 ถ้ำ ได้แก่ ถ้ำแจ้ง ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณและถ้ำมืด ประดิษฐานเจดีย์นิ่ม สิ่งมหัศจรรย์ อีกอย่างหนึ่งของ อำเภอไชยปราการ
วัดพระเจ้าพรหมมหาราช
     วัดพระเจ้าพรหมมหาราชเป็นวัดประจำ อำเภอ ไชยปราการ เป็นที่ตั้งศาลหลักเมือง, สังขารของหลวง พ่อบุญเย็น ฐานธัมโม หรือหลวงพ่อประกาศิตบุญเย็น, ประดิษฐานอนเุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช และพระพุทธมหามงคล ตั้งอยู่ที่ บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่9 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
หมู่บ้านหัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผา
     บ้านสันทราย หรือสันทราบปั้นหม้อ ม.12 ต.ศรีดงเย็น เป็นหมู่บ้าน หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา ที่มีความสวยงามประณีต และมีชื่อเสียงของ อ.ไชยปราการ สินค้าหัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผา บ้านสันทรายสามารถส่งออกเป็น สินค้า OTOP และสินค้าออกต่างประเทศมานาน โดยที่นักท่องเที่ยว สามารถเข้าชมกระบวนการผลิตได้ ทุกวัน
หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสูน (ภูแสนดาว)
     หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสุน เรียกอีกอย่างว่า ภูแสนดาว อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,000 เมตร มีเรือนรับรอง ลานกางเต็นท์ สิ่งอำนวยความ สะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน และสามารถ ยังมองเห็นอำเภอไชยปราาการทั้งอำเภอได้ สวยงาม ทั้งเวลา กลางวันและกลางคืน แต่สามารถรองรับ นักท่องเที่ยวจำนวนจำกัดเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ และไม่มีการเปิดเครื่องเสียง เสียงดังอย่างเด็ดขาด
กาดเมืองผี
     กาดเมืองผี ในภาษาเหนือ หมายถึง ตลาดเมืองผี ตามตำนานเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นตลาดเมืองผี มาก่อนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดเป็นแท่งหิน เสาหิน รูปร่างต่างๆ ที่วิจิตรงดงามยิ่งดั่งประติมากรรม ของมนุษย์ ตั้งอยู่ที่บ้านทรายขาว ม.7 ต.ศรีดงเย็น
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
     อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา มีอาณาเขตครอบคลุม พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝางและป่าสงวน แห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย มีลักษณะภูมิประเทศเป็น เทือกเขาสลับ ซับซ้อน วางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ เป็น แนวแบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่-เชียงราย มียอดดอย สูงสุด คือ ดอยเวียงผา มีความสูง 1,834 เมตร
    
เขื่อนแม่ทะลบหลวง
     เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ แห่งเดียวของอำเภอ ไชยปราการ มีบริการ ล่องเรือ ร้านอาหารเมนูปลา เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับท่องเที่ยวนิยมกีฬาตกปลา ตั้งอยู่ ที่ ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
 
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
   
   
Copyright © 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370   Fax. 0-5345-7360    Contact E-mail : admin@chaiprakarn.go.th    Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th
Contact Line : @oqj7270z    Contact Facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI