รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
   
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
อาเซียนประเทศไทย
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 9
วันนี้ : 
วันที่    18 04  2564
   
   
 
อาเซียนแห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์ASEAN2562
Clip
ASEAN CHIRMANCHIP HANDOVER
เบื้องหลังการถ่ายทำของดาราในการเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562
ดาราและพิธีกร ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562
เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562 เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี, ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติ, ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา, นำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้กับประชาชน และอื่น สำหรับคนรุ่นนี้จนถึงคนรุ่นหน้า
สารคดี ASEAN LENS ตอนที่ 3 ชื่อ 3C
เทศบาลตำบลไชยปราการ เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562
สารคดี ASEAN LENS ตอนที่ 4 เรื่อง Startup
เทศบาลตำบลไชยปราการ เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562
สารคดี ASEAN LENS ตอนที่ 5 เรื่อง วัฒนธรรม
เทศบาลตำบลไชยปราการ เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562
สารคดี ASEAN LENS ตอนที่ 6 เรื่อง ASEAN Workforce
เทศบาลตำบลไชยปราการ เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562
สารคดี ASEAN LENS ตอนที่ 7 เรื่อง ASEAN at Fifty
เทศบาลตำบลไชยปราการ เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562
สารคดี ASEAN LENS ตอนที่ 8 เรื่อง ASEAN Security
เทศบาลตำบลไชยปราการ เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562
สารคดี ASEAN LENS ตอนที่ 9 เรื่อง ASEAN Future
เทศบาลตำบลไชยปราการ เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562

spot เสียง

spot เสียง Asean ที่ 1 โดย อเล็กซ์ เรนเดลล์ เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562
spot เสียง Asean ที่ 2 โดย เชอรี่ เข็มอัปสร เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562
spot เสียง Asean ที่ 3 โดย แอนดรูว์ บิ๊กส์ เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562
spot เสียง Asean ที่ 4 โดย รัศมีแข เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในโอกาสที่ ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562
spot เสียง Asean ที่ 5 โดย ผู้พันเบิร์ด วันชนะ เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562
spot เสียง Asean ที่ 6 โดย เต้ย จรินทร์พร เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562
spot เสียง Asean ที่ 7 โดย แอฟ ทักษอร เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562
spot เสียง Asean ที่ 8 โดย บอย โกสิยพงษ์ เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562
spot เสียง Asean ที่ 9 โดย เด่นคุณ งามเนตร เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562
spot เสียง Asean ที่ 10 โดย ว่าที่ร้อยตรี วสุ แสงสิงแก้ว เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562
spot เสียง Asean ที่ 11 โดย กรณ์ ศิริสรณ์ (กั้ง เดอะสตาร์) เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562
spot เสียง Asean ที่ 12 โดย แพนเค้ก เขมนิจ เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562
spot เสียง Asean ที่ 13 โดย ภูริ หิรัญพฤกษ์ เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562
spot เสียง Asean ที่ 14 โดย วง Sweat16 เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562
spot เสียง Asean ที่ 15 โดย วงไทเทเนียม เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562
spot เสียง Asean ที่ 16 โดย ปู ไปรยา เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562
spot เสียง Asean ที่ 17 โดย วู้ดดี้ มิลินทจินดา เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562

เอกสารข่าวเกี่ยวกับประธานอาเซียน 2562

ข่าวประธานอาเซียน 2556 ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล และยั่งยืน
เทศบาลตำบลไชยปราการ เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562
ข่าวประธานอาเซียน 2556 เป้าหมายและความท้าทาย การพัฒนาร่วมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
เทศบาลตำบลไชยปราการ เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562
ข่าวอาเซียน 2556 อาเซียนภายใต้เสาสังคมและวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลไชยปราการ เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562
ข่าวประธานอาเซียน 2562 อินโด-แปซิฟิกและเศรษฐกิจสีน้ำเงิน
เทศบาลตำบลไชยปราการ เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562
ข่าว Thailand's economic goals as Asean chair
เทศบาลตำบลไชยปราการ เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562
ข่าว Stronger united as Thailand takes over the asean chairmanship this year, its sights are set on a stronger asean with a clearer vision for the future.
เทศบาลตำบลไชยปราการ เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562
อ่านข่าวเพิ่มเติม

Infographic เกี่ยวกับอาเซียน 2562

   
 
 
   
Copyright © 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370   Fax. 0-5345-7360    Contact E-mail : admin@chaiprakarn.go.th    Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th
Contact Line : @oqj7270z    Contact Facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI