เชิญชวนฉีดวัคชีน COVID-19

เชิญชวนฉีดวัคซีน

          เทศบาลตำบลไชยปราการ ขอเชิญชวนประชาชนคนไทย พื้นที่อำเภอ
ไชยปราการทุกท่าน ร่วมกันฉีดวัคซีน COVID -19  เชิงรุก 100 % เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ตนเองและสังคม ตลอดเดือนพฤศจิกายน  2564  โดยประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลปงตำ  สามารถมาฉีดวัคซีน ณ บริเวณอาคารป้องกันฯ ด้านหลัง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ 

      วันอังคารที่   9  พฤศจิกายน  2564
      วันอังคารที่  16  พฤศจิกายน  2564
      วันอังคารที่  23  พฤศจิกายน  2564
💢‼หากมีคำถามเพิ่มเติมท่านสามารถสอบถามได้ที่ โรงพยาบาลไชยปราการ หรือ รพ.สต. ใกล้บ้านท่าน